Calendar ortodox 2022, 11 iulie. Sfinții zilei. Sfânta Mare Muceniță Eufimia

Sfânta Mare Muceniță Eufimia este prăznuită la data de 11 iulie în calendarul ortodox. Sfânta Mare Muceniță Eufimia este între sfinții zilei pomeniți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 11 iulie.
Calendar ortodox 2022, 11 iulie. Sfinții zilei. Sfânta Mare Muceniță Eufimia
Sfânta Mare Muceniță Eufimia este prăznuită în fiecare an la data de 16 septembrie, data la care a primit coroana muceniciei de la soldații lui Dioclețian.
Astăzi se comemorează sfânta minune care s-a săvârșit la moaștele sale în timpul disputelor trinitare când se căuta explicarea firilor lui Iisus Hristos. Învățătura cea adevărată care ne învață că Dumnezeu întrupat are “două firi, două voințe și două energii, dumnezeiască și omenească, unite în ipostasul Său veșnic, fără amestecare, fără schimbare, fără împărțire și fără separare.
După unirea ipostatică, fiecare fire, cu deplinătatea proprietăților și însușirilor ei naturale, se păstrează permanent în Hristos, fără amestecare și fără separare, încât El este și om și Dumnezeu în același timp”. Sau cum spunea Sfântul Ioan Damaschin “Dumnezeu-Cuvântul, prin pogorârea Sfântului Duh, S-a unit cu ea și dintr-însa S-a născut om desăvârșit, fără să-Și amestece și să-Și schimbe firea” a fost pusă pe pieptul sfintei împreună cu învățătura ereticilor.
La vremea cuvenită au deschis din nou racla sfintei și învățătura celor două firi, unite într-un mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit rămăsese la locul ei pe pieptul sfintei, pe când scârbavnica scriere a ereticilor era azvârlită la picioare.
Troparul Sfintei Mari Mucenițe Eufimia
Glasul al 3-lea
Ai veselit pe cei credincioși și ai rușinat pe cei rău mărturisitori, Sfântă Mare Muceniță Eufimia, preafumoasă fecioară a lui Hristos. Căci ai întărit dogmele Sinodului al patrulea, pe care părinții bine le-au rânduit. Muceniță mărită, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.
Condacul Sfintei Mari Mucenițe Eufimia
Glasul al 4-lea
Lupte în chinuri, lupte în credință ai purtat cu căldură pentru Hristos, Mirele tău. și așa precum ai zdrobit eresurile, așa și acum întărâtările vrăjmașilor supune-le sub picioarele poporului nostru, rugând pe Născătoarea de Dumnezeu. Căci tu ai luat de la cei șase sute și treizeci purtători de Dumnezeu părinți hotarul credinței și l-ai păzit pe el, ceea ce ești prealăudată.
Citește și